مرغ گوشتی

کنسانتره 5 درصد مرغ گوشتی:

  • کنسانتره 5 درصد گوشتی به صورت تک مرحله ای
  • کنسانتره 5 درصد گوشتی به صورت دو مرحله ای آغازین، رشد و پایانی