واحد تحقیقات و توسعه(R&D)

درحال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی کشور مبنی بر لزوم کاهش وابستگی به واردات محصولات خارجی، شرکت ماکیان نوآور، همانند نام خود، تحقیقات و توسعه علمی را با توسعۀ تجاری همگام کرده و همچنان در تلاش برای نوآوری های بدیع در صنعت دام، طیور و آبزیان می باشد.

در همین راستا تیم تحقیقات و توسعه این شرکت با بهره گیری از متخصصان با تجربه برای نیل به اهداف بلند مدت با تمام توان درحال فعالیت می باشد و هم اکنون با معرفی محصولات نوآورانه نظیر ماکوبنت و ماکومیل و محصولات قابل رقابتی از نظر کیفی با نمونه های مشابه خارجی مانند ماکوبایند در زمره پیشروان این صنعت قرار گرفته است.

منتظر محصولات جدید ما باشید

بازخوردها